BHAGAVAD GITA

MÖ 400 Çeviren: Sir Edwin Arnold

BÖLÜM IX

Krişna. Şimdi açacağım sana – kalbi
Reddetmeyen – o son, en gizli
bilgiyi, Göklerimin ve Yerlerimin O en uzak sırrını,
Bilmen seni kötülüklerden kurtaracak, –
Kraliyet ilmi! krallara yaraşır bir gizem!
Evet! ruh için öyle bir ışık ki onu
her günahtan arındırır; bir kutsallık ışığı
İçsel ihtişamla parıldayan; görmek için düz;
Yürümesi kolay, tükenmez!

Bunu almayanlar, imanda başarısız olanlar Daha büyük bilgeliği kavramak için, Düşmanlarını yok eden
Bana ulaşma ! Her şeyin değiştiği Et alemine
yeniden batarlar !

Benim sayemde tüm uçsuz bucaksız Şeyler Evreni
yayılmıştır;- Tezahür Etmemiş Olan Benim Tarafımdan!
Tüm varoluşlar bendedir;
Onlarda ben değil!

Yine de zaptedilmemişler,
Görünen o şeyler!
Görkemli gizemi kabul edin ve kucaklamaya çalışın ! Varlığım –
Her şeyi yaratmak, her şeyi sürdürmek – hala
her şeyin Dışında yaşıyor!

Görmek! kıyısız havalar
ölçüsüz uzayda hareket ederken, ama uzay değiller,
[Ve ​​uzay, hareket eden havaların olmadığı uzaydı];
Yani her şey bende ama ben değilim.

Her Kalpa’nın kapanışında Indian Prince!
Varlığıma geri dönen her şey gelir:
Her Kalpa’nın başlangıcında, her
şey Benden yeni doğar.


Dışsal Benliğim Prakriti’nin Enerjisi ve yardımıyla, Yine ve yine, Görünür şeylerin alemlerini – onların iradesi olmadan – Prakriti’nin gücüyle – Hepsini –
ileri götürüyorum .

Yine de bu harika yapımlar, Prens! Beni dahil etme
Beni zincirleme! Onlardan ayrı oturuyorum,
Öteki, Daha Yüksek ve Özgür; şimdi bağlı!

Benim tarafımdan şekillendirilen dünyaların malzemesi, Hareket eden veya hareketsiz, Canlı veya cansız
her şeyi ortaya çıkarır !
Böylece dünyalar devam ediyor!

Eğitimsiz zihinler beni yanlış anlar, kılıklara bürünmüş;-
Onlar Benim gizli Varlığımı görmezler,
tüm canlılara hükmeden gizli Doğamı görmezler.
Peşinden koşan boş umutlar, boş işler yapan; En boş bilgilerle beslenerek , anlamsızca kötü bir yol, vahşilerin ve iblislerin yolunu
arıyorlar . Ama Mahatma’larım, göksel yolda yürüyen soylu ruha sahip olanlar, Bana hayatın Kaynağını, Ebedi Kaynağını bilerek, kararsız kalplerle tapınırlar. Beni durmadan yüceltirler; Beni ara; Bana Tapan değişmez bir inançla saygı ve sevgi yeminlerini tutun . Evet, ve tapanlar da, Uyanmış kalplerin kurbanını sunan, Ruhun stresinin her yeri kapladığını hissedenler,


Çeşitli olsa da her yerde Tek Kuvvet!
Ben Kurban’ım! Ben Dua’yım!
Ben ölüler için hazırlanan cenaze pastasıyım!
Ben şifalı bitkiyim! Ben tereyağıyım,
Mantra’yım, alevim ve yanan şeyim!
Ben – tüm bu sınırsız Evrenin –
Baba, Anne, Ata ve Muhafızıyım!
Öğrenmenin sonu! Arındıran,
berrak suda! Ben OM’um! Ben
Rig-Veda, Sama-Veda, Yajur-Ved’im;
Yol, Koruyucu, Rab, Yargıç,
Tanık; yurdu, sığınağı,
dostu, pınarı ve
gönderip yutan hayat denizi; Dünyaların Hazinesi
ve Hazine Odası! Tohum ve Tohum-Ekici,
Sonsuz hasat nereden geliyor! Güneşin ısısı benim;
Cennetin yağmuru benimdir, veririm ya da vermem;
Ölüm benim ve Ölümsüz Yaşam benim,
Arjuna! SAT ve ASAT, Görünen Hayat
Ve Görünmeyen Hayat!

Evet! Üç katlı Ved’leri öğrenenler
, Soma şarabı içenler, Günahları Arındıranlar, fedakârlık yapanlar – Benden Swarga’ya Geçiş hakkı
kazanırlar ;
etlerin ilahi olduğu yer

Büyük tanrılar onları yüksek İndra’nın cennetinde besliyor.
Oysa onlar, o müthiş neşe bitince,
Cennet harcanıp, sevaplar ödenince,
Ölüm âlemine gelirler ve bir kez daha değişirler.

Karşılıklarını aldılar! hazinelerini depoladılar,
Üç katlı Kutsal Yazı ve onun yazısına uyarak;
Böylesini arayan,
gelip geçici neşenin geçici hazzını elde eder! Onlara hak veriyorum!


Ama bana ibadet eden, başka bir yere dönmeyen, zihinleri sabit olan kutsanmış kişilere ,
ötesinde tam bir mutluluk güvencesi getiriyorum.

Hayır, ve diğer tanrıları basit bir inançla izleyen kalplerin
duaları bana yükseliyor,
ey Kunti’nin Oğlu! haksız yere dua etseler de; Çünkü Ben onların Doğru Bilmedikleri her kurbanın
Sahibi ve Efendisiyim ; böylece tekrar dünyaya düşerler! Tanrılara uyanlar tanrılarına giderler; Ruhlarını Pitris’e adayan Pitris’e gider; zihinler kötü But’lara verildi, But’lara teslim oldu; Ve beni seven bana gelir. Kim bana iman ve sevgiyle sunarsa Bir yaprak, bir çiçek, bir meyve, dökülen su, O takdimeyi kabul ederim, sevgiyle yapılmış, dindar iradeyle. Ne yaparsan yap, Prens! Yemek yemek veya kurban kesmek, hediye vermek,
Dua etmek veya oruç tutmak, hepsi Benim için, Benim için olsun .
Böylece kendini Karmabandh’tan, insanları iyi ve kötü meselelere bağlayan zincirden kurtaracaksın , böylece – etten ayrıldığın zaman- Bana iman ve feragat ederek Bana Güvenle
geleceksin !

Ben herkes için aynıyım! Nefret bilmiyorum,
iyilik bilmiyorum! Yapılan Benim!
Ama Bana sevgiyle tapanları severim;
Onlar Bende, ben de onların içindeyim!

Hayır, Prens!
Kötü hayattan biri doğrudan Bana dönerse
, onu iyilerden say;
Yüksek yolu seçmiştir;
çok geçmeden Dürüst olacak ;
Değişmeyen o huzura kavuşacaktır . Sen Hindistan Prensi!
Bana güvenerek kimsenin yok olmayacağından emin olun!
Ey Pritha’nın Oğlu! Kim bana dönerse,
Günahın rahminden doğmuş olsalar da,
kadın ya da erkek; Vaisya kastından çıkan
Ya da hiçe sayılan Sudra, – tüm
Bitkiler en yüksek yola ayak basar; nasıl o zaman
Kutsal Brahmanlar ve Benim Kraliyet Azizlerim?
Ah! Ey ki, bu kötü dünyaya geliyorsunuz –
Uçucu ve yalancı – bana güvenin!
Kalbini düzelt ve Benim üzerimde düşün! Bana TAP! Getirmek
Bana Teklifler! Bana secde et!
Beni en büyük neşen yap ! ve bölünmemiş olarak,
ruhlarınız benim huzuruma yönlendirilecek.


BHAGAVAD-GITA’NIN
“Rajavidyarajaguhyayog” veya “Krallara Ait Bilgi ve Krallara Ait Gizem
Yoluyla Din Kitabı ” Başlıklı IX. BÖLÜMÜ BURADA SON BULUYOR .

Article Categories:
E-Kitap

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Manşet Haberler ...