Baltimore’da Erhan Us ve ‘Deney’—sel Sanat

HABER: SUNA BAYKAM SAPAN

[Baltimore, ABD 26/02/2024] — ‘Deney’ sergisi, geleneksel ile dijital arasında sıkışmış toplumda,
alışılmadık ortamların cesurca keşfine ve izleyici davranışları üzerindeki etkisine odaklanarak sanat
sahnesini sarsmaya hazırlanıyor. Erhan Us tarafından düşünceyi provoke etmek ve konuşmayı teşvik etmek
için kürate edilen ‘The Experiment’, çağdaş sanatın sınırlarını zorlayarak izleyicileri kurulmuş normları
sorgulamaya ve yaratıcılığı yeni ve beklenmedik yollarla keşfetmeye davet ediyor.
Geleneksel okuma alışkanlıklarının dijital tüketim peyzajının sürekli değişen manzarasında erimesiyle bir
dünyada, sergi, Brechtyen rahatsızlık kavramını benimseyerek izleyicilerin algılarını sorgulamaya ve
sergilenen eserlerle daha derin bir bağlantı kurmaya teşvik ediyor. ‘The Experiment’, hem ana akım
alışkanlıklara saldırarak hem de onları manipüle ederek, geleneksel yorumlama modlarını aşan dinamik bir
deneyim yaratıyor.
Kavramsal sanatçı/küratör Erhan Us, “İzleyicilere ‘The Experiment’i sunmaktan ziyade onları sergi deneyimi
içinde görmekten, deneysel içerik, bağlam ve malzemeler arasında bildikleri ama kabullenemedikleri
eserlerle yüzleşme haline şahitlik etmekten heyecan duyuyoruz” diyor. “Sergi, kavramsal sanat ve soyut ile
sınırları olan, deneysel sanat alanı kapsamında, tanımlanan çerçevelerin dışına çıkışa odaklanıyor. Ana
akımın hem varolduğu hem de hiç keşfedilmediği bir bölgeye.”
“The Experiment” sadece bir sergi değil; değişim için bir katalizör. İzleyicileri sanatlarıyla olan ilişkilerini
yeniden değerlendirmeye ve sanatın dönüştürücü gücünü çeşitli malzemeler ve sanatçılar Ariana Leon,
Bobbie Waugaman, Grusha Sabharwal, Hedy Ward, Jalón Ashley, Lily Raines, Meg Clerc, Teddi Kabler,
William Okaily tarafından kullanılan farklı disiplinler aracılığıyla benimsemeye davet ediyor.
26 Şubat—11 Mart tarihleri arasında izleyici ile buluşan sergi, Night Owl Gallery’de, aynı zamanda Us’un
başkanlık görevini üstlendiği Maryland Institute College of Art — Experimental Art Society ev sahipliğinde
gerçekleşiyor.

erhanus art @ erhanus.com

‘The Experiment’—al Art Exhibition in Town
FOR IMMEDIATE RELEASE

[Baltimore, USA 02/25/2024] — ‘The Experiment’ exhibition is set to disrupt the art scene with its bold
exploration of unconventional mediums and their impact on audience behavior in the digital age. Curated
to provoke thought and inspire conversation by Erhan Us, ‘The Experiment’ pushes the boundaries of
contemporary art, inviting viewers to question established norms and engage with creativity in new and
unexpected ways.
In a world where traditional reading habits dissolve amidst the ever–changing landscape of digital
consumption, the exhibition embraces the Brechtian notion of discomfort to challenge viewers’
perceptions and foster a deeper connection with the artworks on display. By both attacking and
manipulating mainstream habits, ‘The Experiment’ creates a dynamic experience that transcends
traditional modes of interpretation.
“We are thrilled to present ‘The Experiment’ to audiences”, says Erhan Us, curator of the exhibition. ”This
show represents a departure from the ordinary, a journey into uncharted territory where creativity knows
no bounds. By embracing unconventional mediums and pushing the limits of what is considered
acceptable, ‘The Experiment’ offers a fresh perspective on the ever–evolving landscape of contemporary
art”.
“The Experiment” is not just an exhibition; it is a catalyst for change, challenging viewers to reevaluate
their relationship with art and embrace the transformative power of creativity via diverse materials and
disciplines by artists Ariana Leon, Bobbie Waugaman, Grusha Sabharwal, Hedy Ward, Jalón Ashley, Lily
Raines, Meg Clerc, Teddi Kabler, William Okaily.
Join us on March 8th at the reception, Night Owl Gallery for an exploration of the unconventional and a
celebration of the limitless potential of artistic expression [exhibition dates: 02/26—03/11].

erhanus art @ erhanus.com

Article Categories:
SERGİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Manşet Haberler ...